Fertő-Hanság Nemzeti Park biotikai adatbázisa - fajnév adatbázis

::mi_fajlatin::mi_fajmagyar::mi_fajered
Abies albaközönséges jegenyefenyő
Abramis balleruslaposkeszeg
Abramis bjoerknakarikakeszeg
Abramis bramadévérkeszeg
Abramis sapabagolykeszeg
Acer campestremezei juhar
Acer negundozöld juhar
Acer platanoideskorai juhar
Acer pseudoplatanushegyi juhar
Acer saccharinumezüst juhar
Acer tataricumtatárjuhar
Achillea asplenifoliasziki cickafark
Achillea collinamezei cickafark
Achillea millefoliumközönséges cickafark
Achillea ochroleucahomoki cickafark
Achillea pannonicamagyar cickafark
Acinopus ammophilusnagy aknásfutó
Acronicta leporinafehér szigonyosbagoly
Actaea spicatafekete békabogyó
Acupalpus flavicollisvörösnyakú törpefutonc
Aegopodium podagrariapodagrafű
Aegosoma scabricornediófacincér
Aesculus hippocastanumfehér vadgesztenye
Aeshna cyaneasebes karcsúacsa
Aeshna grandisvörösbarna karcsúacsa
Aeshna isoceleszöldszemű karcsúacsa
Aeshna mixtakései karcsúacsa
Aeshna sp.
Agrimonia eupatoriaközönséges párlófű
Agropyron repensközönséges tarackbúza
Agrostis albafehér tippan
Agrostis caninaebtippan
Agrostis capillariscérnatippan
Agrostis giganteaóriás tippan
Agrostis sp.tippan-faj
Agrostis stoloniferafehér tippan
Agrostis tenuiscérnatippan
Agrostis vinealisfenyér tippan
Agrotera nemoralisligeti tűzmoly
Agyneta rurestris
Ailanthus altissimamirigyes bálványva
Ajuga genevensisközönséges ínfű
Ajuga reptansindás ínfű
Alburnoides bipunctatussujtásos küsz
Alburnus alburnusszélhajtó küsz
Alchemilla monticolaközönséges palástfű
Alisma plantago-aquaticavízi hídőr
Alliaria petiolatahagymaszagú kányazsombor
Allium angulosumgyíkhagyma
Allium carinatumszarvas hagyma
Allium oleraceumérdes hagyma
Allium paniculatumbugás hagyma
Allium sphaerocephalonbunkós hagyma
Allium ursinummedvehagyma
Alnus glutinosaenyves éger
Alopecosa accentuata
Alopecosa aculeata
Alopecosa cuneatadagadtlábú farkaspók
Alopecosa cursor
Alopecosa sp.
Alopecurus pratensisréti ecsetpázsit
Althaea officinalisorvosi ziliz
Alyssum alyssoidesközönséges ternye
Amaranthus albusfehér disznóparéj
Amaranthus blitoideslabodás disznóparéj
Amaranthus retroflexusszőrös disznóparéj
Amara similataközönséges közfutó
Ambrosia artemisiifoliaürömlevelű parlagfű
Amelanchier ovalisközönséges fanyarka
Amorpha fruticosacserjés gyalogakác
Ampedus rufipennisvörösszárnyú pattanó
Anabolia furcata
Anacamptis coriophorapoloskaszagú kosbor
Anacamptis morioagárkosbor
Anax imperatorzöld óriásacsa
Anax parthenopebarna óriásacsa
Anax sp.
Anchusa ochroleucavajszínű atracél
Anchusa officinalisorvosi atracél
Ancylis subarcuanacinegefűz-horgasmoly
Ancylus fluviatilisfolyóvízi sapkacsiga
Andricus hungaricusmagyar gubacsdarázs
Anemone sylvestriserdei szellőrózsa
Angelica sylvestriserdei angyalgyökér
Anguis fragilislábatlangyík
Anisus vortexlemezcsiga
Anisus vorticulusapró fillércsiga (kis lemezcsiga)
Anodonta anatinaázsiai tavikagyló
Anoxia pilosapusztai cserebogár
Anthericum liliagofürtös homokliliom
Anthericum ramosumágas homokliliom
Anthericum sp.
Anthocharis cardamineshajnalpírlepke
Anthoxanthum odoratumillatos borjúpázsit
Anthoxanthum sp.borjúpázsit
Anthriscus cerefoliumzamatos turbolya
Anthriscus sylvestriserdei turbolya
Anthus pratensisréti pityer
Anthyllis vulnerariaréti nyúlhere
Apatura iliakis színjátszólepke
Apatura irisnagy színjátszólepke
Apatura metismagyar színjátszólepke
Aphantopus hyperanthusközönséges ökörszemlepke
Apodemus agrariuspirókegér
Apodemus flavicollissárganyakú erdeiegér
Apodemus sylvaticusközönséges erdeiegér
Aporia crataegigalagonyalepke
Aquila clangafekete sas
Aquila heliacaparlagi sas
Araschnia levanapókhálós lepke
Arctium lappaközönséges bojtorján
Arctosa lutetiana
Arcyptera micropterarövidszárnyú hegyisáska
Arethusana arethusaközönséges szemeslepke
Argynnis adippeezüstös gyöngyházlepke
Argynnis aglajakerekfoltú gyöngyházlepke
Argynnis niobeibolya-gyöngyházlepke
Argynnis pandorazöldes gyöngyházlepke
Argynnis paphianagy gyöngyházlepke
Arhopalus rusticusgödrösnyakú cincér
Aricia agestisszalagos szerecsenboglárka
Aricia eumedongólyaorr-szerecsenboglárka
Arion vulgarisspanyol csupaszcsiga
Aristolochia clematitisközönséges farkasalma
Arrhenatherum elatiusfranciaperje
Artemisia austriacaselymes üröm
Artemisia campestrismezei üröm
Artemisia vulgarisfekete üröm
Arum maculatumfoltos kontyvirág
Aruncus dioicuserdei tündérfürt
Asclepias syriacaközönséges selyemkóró
Asellus aquaticusközönséges víziászka
Asparagus officinalisközönséges spárga
Asperula tinctoriafestő müge
Aspius aspiusbalin
Asplenium septentrionaleészaki fodorka
Asplenium trichomanesaranyos fodorka
Astacus astacusfolyami rák
Aster amelluscsillagőszirózsa
Aster lanceolatuslándzsás őszirózsa
Aster linosyrisaranyfürt
Aster novae-angliaemirigyes őszirózsa
Aster novi-belgiisötétlila őszirózsa
Aster punctatusréti őszirózsa
Aster sedifoliusréti őszirózsa
Aster sp.őszirózsa faj
Aster tripolium
Aster tripolium ssp. pannonicus
Astragalus asperérdes csüdfű
Astragalus austriacuskisvirágú csüdfű
Astragalus cicerhólyagos csüdfű
Astragalus dasyanthusgyapjas csüdfű
Astragalus exscapusszártalan csüdfű
Astragalus glycyphyllosédeslevelű csüdfű
Astragalus onobrychiszászlós csüdfű
Astragalus sp.csüdfű-faj
Astragalus sulcatusbarázdás csüdfű
Astragalus variushomoki csüdfû
Astragalus vesicarius ssp. albidusfehéres csüdfű
Athetis gluteosaközönséges selymesbagoly
Athyrium filix-feminahölgypáfrány
Atriplex oblongifoliahosszúlevelű laboda
Auchmis detersasóskaborbolya-bagoly
Avenella flexuosaerdei sédbúza
Azolla filiculoidesnagylevelű moszatpáfrány
Azolla mexicanamexikói moszatpáfrány
Ballota nigrafekete peszterce
Barbarea strictamerev borbálafű
Barbarea vulgarisközönséges borbálafű
Barbastella barbastellusnyugati piszedenevér
Barbatula barbatulakövi csík
Barbus barbusmárna
Barbus meridionalisPetényi-márna
Baris artemisiaefekete ürömbáris
Berberis vulgarissóskaborbolya
Berteroa incanafehér hamuka
Berula erectakeskenylevelű békapohár
Beta vulgaristermesztett répa
Betonica officinalisbakfű
Betula pendulaközönséges nyír
Betula pubescensmolyhos nyír
Bicolorana bicolorhalványzöld rétiszöcske
Bistorta majorkígyógyökerű keserűfű
Bithynia tentaculataközönséges vízicsiga
Blackstonia acuminatakései gyíkpohár
Blechnum spicanterdei bordapáfrány
Blicca bjoerknakarikakeszeg
Blysmus compressuslapos kétsoroskáka
Bolboschoenus maritimussziki zsióka
Boloria diakis gyöngyházlepke
Boloria euphrosyneárvácska-gyöngyházlepke
Boloria selenefakó gyöngyházlepke
Bombina bombinavöröshasú unka
Bombina sp.unka
Bombina variegatasárgahasú unka
Bombus pascuorummezei poszméh
Borysthenia naticinakúpos kerekszájúcsiga
Brachypodium pinnatumtollas szálkaperje
Brachypodium rupestresziklai szálkaperje
Brachypodium sylvaticumerdei szálkaperje
Brachytron pratenseszőrös karcsúacsa
Brenthis daphnemálna-gyöngyházlepke
Brenthis hecaterozsdaszínű gyöngyházlepke
Brenthis inolápi gyöngyházlepke
Brintesia circefehéröves szemeslepke
Briza mediaközepes rezgőfű
Bromus arvensismezei rozsnok
Bromus benekeniibeneken-rozsnok
Bromus hordeaceus
Bromus inermisárva rozsnok
Bromus pannonicusmagyar rozsnok
Bromus sterilismeddő rozsnok
Bufo bufobarna varangy
Bufo viridiszöld varangy
Buphthalmum salicifoliumfűzlevelű ökörszem
Bupleurum longifoliumhosszúlevelű buvákfű
Buteo buteoegerészölyv
Buteo sp.
Butomus umbellatusernyős virágkáka
Calamagrostis arundinaceaerdei nádtippan
Calliptamus barbarushomoki olaszsáska
Calliptamus italicusolasz sáska
Calliptamus sp.
Calliteara pudibundahamvas szövő
Callitriche palustristavaszi mocsárhúr
Callophrys rubizöldfonákú lepke
Calluna vulgariscsarab
Calopteryx sp.
Calopteryx splendenssávos szitakötő
Caltha palustrismocsári gólyahír
Calystegia sepiumsövényszulák
Campanula patulaterebélyes harangvirág
Campanula persicifoliabaracklevelű harangvirág
Campanula rotundifoliakereklevelű harangvirág
Campanula tracheliumcsalánlevelű harangvirág
Cannabis sativavadkender
Cannabis sativa ssp. spontaneavadkender
Carabus cancellatusragyás futrinka
Carabus clathratusszárnyas futrinka
Carabus coriaceusbőrfutrinka
Carabus granulatusmezei futrinka
Carabus hungaricusmagyar futrinka
Carabus obsoletuspompás futrinka
Carabus ulrichiirezes futrinkaCarabus ullrichi
Carassius carassiusszéles kárász
Carassius gibelioezüstkárász
Carcharodus alceaemályva-busalepke
Carcharodus flocciferapemetefű-busalepke
Carcharodus lavatheraetisztesfű-busalepke
Cardamine bulbiferahagymás fogasír
Cardamine impatiensvirágugró kakukktorma
Cardamine sp.kakukktorma
Carduus acanthoidesútszéli bogáncs
Carduus collinusmagyar bogáncs
Carduus crassifolius ssp. glaucusszürke bogáncs
Carduus crispusfodros bogáncs
Carduus hamulosushorgas bogáncs
Carduus nutansbókoló bogáncs
Carex acutaéles sás
Carex acutiformismocsári sás
Carex brizoidesrezgő sás
Carex caryophylleatavaszi sás
Carex cespitosagyepes sás
Carex digitataujjas sás
Carex distansréti sás
Carex divisacsátés sás
Carex divulsazöldes sás
Carex divulsa ssp.leersiitölgyes sás
Carex flaccaderes sás
Carex flavasárga sás
Carex graciliséles sás
Carex hirtaborzas sás
Carex humilislappangó sás
Carex lasiocarpagyapjasmagvú sás
Carex melanostachyabókoló sás
Carex micheliisárgás sás
Carex montanahegyi sás
Carex nigrafekete sás
Carex pallescenssápadt sás
Carex paniceamuharsás
Carex paniculatabugás sás
Carex pendulalecsüngő sás
Carex pilosabükkös sás
Carex praecoxkorai sás
Carex remotaritkás sás
Carex repenskúszó sás
Carex ripariaparti sás
Carex supinagindár sás
Carex sylvaticaerdei sás
Carex tomentosamolyhos sás
Carex vesicariahólyagos sás
Carex viridulaiszapsás
Carex vulpinarókasás
Carlina vulgarisközönséges szamárkenyér
Carterocephalus palaemonkockás busalepke
Castanea sativaszelídgesztenye
Celastrina argiolusbengeboglárka
Celtis occidentalisnyugati ostorfa
Centaurea cyanuskék búzavirág
Centaurea jacearéti imola
Centaurea mollisszirti imola
Centaurea pannonica subsp. angustifoliamagyar imola
Centaurea scabiosa ssp. sadlerianabudai imola
Centaurea stoebeútszéli imola
Centrotus cornutusszarvas kabóca
Cephalanthera damasoniumfehér madársisak
Cephalanthera longifoliakardos madársisak
Cephalanthera rubrapiros madársisak
Cephalanthera sp.madársisak
Cerambyx cerdonagy hőscincér
Cerambyx scopoliikis hőscincér
Cerastium arvenseparlagi madárhúr
Cerastium vulgareréti madárhúr
Cerasus aviummadárcseresznye
Ceratophyllum demersumérdes tócsagaz
Ceratophyllum sp.tócsagaz-faj
Ceratophyllum submersumsima tócsagaz
Cerinthe minorkis szeplőlapu
Chaerophyllum aromaticumfűszeres baraboly
Chaerophyllum bulbosumcsemege baraboly
Chaerophyllum hirsutumszőrös baraboly
Chaerophyllum sp.baraboly-faj
Chaerophyllum temulumbódító baraboly
Chalcolestes parvidenskeleti zöld-rablószitakötő
Chalcolestes viridisnyugati zöld-rablószitakötő
Chamaecytisus albusfehér törpezanót
Chamaecytisus austriacusbuglyos törpezanót
Chamaecytisus ciliatuspillás zanót
Chamaecytisus ratisbonensisselymes zanót
Chamaecytisus supinusgombos törpezanót
Chamaecytisus triflorusbozontos zanót
Chamaecytisus virescenszöldellő törpezanót
Chamaenerion angustifoliumerdei deréce
Chamaenerion dodonaeivízparti deréce
Charissa variegatatarka sziklaaraszoló
Chazara briseistarka szemeslepke
Chelidonium majusvérrehulló fecskefű
Chenopodium albumfehér libatop
Chenopodium aristatumszálkás libatop
Chenopodium glaucumfakó libatop
Chenopodium hybridumpokolvar-libatop
Chenopodium rubrumvörös libatop
Chenopodium sp.libatop
Chenopodium strictumcsíkos libatop
Chenopodium urbicumfaluszéli libatop
Chiroptera
Chlorophorus hungaricusmagyar darázscincér
Chondrostoma nasuspaduc
Chorthippus biguttuluszengő tarlósáska
Chorthippus brunneusközönséges tarlósáska
Chorthippus mollishalk tarlósáska
Chorthippus parallelusközönséges rétisáska
Chorthippus sp.
Chrysops caecutiensközönséges pőcsik
Chrysosplenium alternifoliumaranyos veselke
Cichorium intybusmezei katáng
Ciconia ciconiafehér gólya
Ciconia nigrafekete gólya
Circaea alpinahavasi varázslófű
Circaea lutetianaerdei varázslófű
Cirsium arvensemezei aszat
Cirsium brachycephalumkisfészkű aszat
Cirsium canumszürke aszat
Cirsium oleraceumhalovány aszat
Cirsium rivularecsermelyaszat
Cirsium vulgareközönséges aszat
Cis micansközönséges taplószú
Cladium mariscustélisás
Clematis integrifoliaréti iszalag
Clematis vitalbaerdei iszalag
Clethrionomys glareolusvöröshátú erdeipocok
Clinopodium vulgareközönséges borsfű
Cloeon dipterum
Clubiona trivialis
Cnidium dubiuminas gyíkvirág
Cobitis elongatoidesvágócsík
Coenagrion ornatumdíszes légivadász
Coenagrion puella
Coenagrion pulchellum
Coenagrion scitulummediterrán légivadász
Coenagrion sp.
Coenonympha arcaniafehéröves szénalepke
Coenonympha glycerionközönséges szénalepke
Coenonympha oedippusezüstsávos szénalepke
Coenonympha pamphiluskis szénalepke
Colchicum arenariumhomoki kikerics
Colchicum autumnaleőszi kikerics
Colias alfacariensisdéli kéneslepke
Colias chrysothemedolomit-kéneslepke
Colias croceussáfrányszínű kéneslepke
Colias eratekeleti kéneslepke
Colias hyalefakó kéneslepke
Colletes pallescens
Conium maculatumfoltos bürök
Convallaria majalismájusi gyöngyvirág
Convolvulus arvensisapró szulák
Conyza canadensisbetyárkóró
Corallorhiza trifidaapró korallgyökér
Corbicula flumineanagy kosárkagyló
Corbicula sp.
Cordulegaster bidentatasötét hegyiszitakötő
Cordulegaster herosbalkáni hegyiszitakötő
Cordulia aeneabronzos smaragdszitakötő
Cornus mashúsos som
Cornus sanguineaveresgyűrűs som
Coronilla coronatasárga koronafürt
Coronilla vaginalisterpedt koronafürt
Corophium curvispinumtegzes bolharák
Corophium sp.
Corydalis cavaodvas keltike
Corydalis pumilatörpe keltike
Corydalis solidaujjas keltike
Corylus avellanaközönséges mogyoró
Craniophora ligustrifagyalbagoly
Crataegus laevigatacseregalagonya
Crataegus monogynaegybibés galagonya
Crataegus nigrafekete galagonya
Crataegus sp.
Crepis biennisréti zörgőfű
Crepis capillarisvékony zörgőfű
Cricetus cricetusmezei hörcsög
Crocidura leucodonmezei cickány
Crocothemis erythraeaskarlát szitakötő
Crocus reticulatustarka sáfrány
Cruciata laevipesmezei keresztfű
Crupina vulgarismagvasodró
Crypticus quisquiliusfürge gyászbogár
Cucubalus bacciferközönséges szegfűbogyó
Cucujus cinnaberinusskarlátbogár
Cucullia artemisiaefeketeüröm-csuklyásbagoly
Cupido alcetaspalakék boglárka
Cupido argiadesékes boglárka
Cupido decoloratafakó boglárka
Cupido minimustörpeboglárka
Cupido osirishegyi törpeboglárka
Cyaniris semiargusaprószemes boglárka
Cyclamen purpurascenserdei ciklámen
Cydonia oblongaközönséges birs
Cygnus atratusfekete hattyú
Cygnus columbianuskis hattyú
Cygnus cygnusénekes hattyú
Cygnus olorbütykös hattyú
Cygnus sp.hattyú-faj
Cynodon dactylonközönséges csillagpázsit
Cyprinus carpioponty
Cyprinus carpio carpio morpha domesticatükörponty
Cystopteris fragilistörékeny hólyagpáfrány
Cytilus sericeusréti labdacsbogár
Dactylis glomeratacsomós ebír
Dactylis polygamaerdei ebír
Dactylorhiza fuchsiierdei ujjaskosbor
Dactylorhiza incarnatahússzínű ujjaskobor
Dactylorhiza lapponicalappföldi ujjaskosbor
Dactylorhiza majalisszéleslevelű ujjaskosbor
Dactylorhiza ochroleucahalvány ujjaskosbor
Dactylorhiza sp.ujjaskosbor
Daphne cneorumhenye boroszlán
Daphne mezereumfarkasboroszlán
Daphne sp.boroszlán
Datura stramoniumcsattanó maszlag
Daucus carota
Dentaria bulbiferahagymás fogasír
Deschampsia caespitosagyepes sédbúza
Deschampsia flexuosaerdei sédbúza
Dianthus collinusDunai szegfű
Dianthus deltoidesréti szegfű
Dianthus diutinustartós szegfű
Dianthus serotinuskései szegfű
Dianthus superbusbuglyos szegfű
Diarsia rubigólyahír-földibagoly
Dicrorampha simplicianafeketeüröm-gyökérfúrómoly
Digitalis grandiflorasárga gyűszűvirág
Dikerogammarus bispinosuskéttüskés bolharák
Dikerogammarus haemobaphespontusi bolharák
Dikerogammarus sp.bolharák-faj
Dikerogammarus villosuskétpúpos bolharák
Diplostyla concoloregyszínű vitorlapók
Dipsacus fullonumerdei mácsonya
Dipsacus laciniatushéjakút mácsonya
Dipsacus sylvestriserdei mácsonya
Doratura stylata
Dorcus parallelipipeduskis szarvasbogár
Dorytomus tremulaerezgőnyár-hangormányos
Dryocopus martiusfekete harkály
Dryopteris affinispelyvás pajzsika
Dryopteris carthusianaszálkás pajzsika
Dryopteris dilatataszéles pajzsika
Dryopteris filix-maserdei pajzsika
Dyschirius aeneusérces ásófutrinka
Echinochloa crus-galliközönséges kakaslábfű
Echinops sphaerocephalusfehér szamárkenyér
Echium maculatumpiros kígyószisz
Echium vulgareterjőke kígyószisz
Elaeagnus angustifoliakeskenylevelű ezüstfa
Eleocharis palustrismocsári csetkáka
Eleocharis uniglumisegypelyvás csetkáka
Elymus hispidusderes tarackbúza
Elymus repensközönséges tarackbúza
Emys orbicularismocsári teknős
Enallagma cyathigerumkéksávos légivadász
Ephemera danicadán kérész
Ephemera glaucops
Ephemera lineata
Ephemera vulgataközönséges tarka kérész
Epipactis helleborineszéleslevelű nőszőfű
Epipactis microphyllakislevelű nőszőfű
Epipactis palustrismocsári nőszőfű
Epipactis sp.nőszőfű-faj
Epitheca bimaculatakétfoltos sárkányszitakötő
Eptesicus/Nyctalus/Vespertilio sp.
Eptesicus serotinusközönséges késeidenevér
Eptesicus serotinus/Nyctalus leisleriközönséges késeidenevér/szőröskarú koraidenevér
Equisetum arvensemezei zsurló
Eranthis hyemalistéltemető
Erebia medusakerekfoltú szerecsenlepke
Erigeron acrisbóbitás küllőrojt
Erigeron annuusegynyári seprence
Erigeron canadensisbetyárkóró
Erinaceus europaeusnyugati sün
Eriophorum angustifoliumkeskenylevelű gyapjúsás
Eriophorum latifoliumszéleslevelű gyapjúsásEriophorum latifolium
Eryngium campestremezei iringó
Erynnis tagescigánylepke
Erysimum odoratummagyar repcsény
Erythromma najasnagy pirosszemű-légivadász
Erythromma sp.
Erythromma viridulumkis pirosszemű-légivadászErythromma viridulum
Esox luciuscsuka
Euchorthippus declivusrövidszárnyú rétisáska
Euchorthippus pulvinatuskarcsú rétisáska
Euchorthippus sp.
Euonymus europaeuscsíkos kecskerágó
Euonymus verrucosusbibircses kecskerágó
Eupatorium cannabinumligeti sédkender
Euphorbia amygdaloideserdei kutyatej
Euphorbia angulataszögletes kutyatej
Euphorbia cyparissiasfarkaskutyatej
Euphorbia dulcisédes kutyatej
Euphorbia epithymoidesszíneváltó kutyatej
Euphorbia esulasárkutyatej
Euphorbia exiguaapró kutyatej
Euphorbia glareosamagyar kutyatej
Euphorbia lathyriskerti kutyatej
Euphorbia lucidafényes kutyatej
Euphorbia maculatafoltos kutyatej
Euphorbia palustrismocsári kutyatej
Euphorbia pannonicamagyar kutyatej
Euphorbia sp.
Euphorbia strictamerev kutyatej
Euphrasia strictaközönséges szemvidítófű
Euphydryas aurinialápi tarkalepke
Euphydryas maturnadíszes tarkalepke
Eupithecia actaeatabékabogyó-törpearaszoló
Eupithecia ericeatahanga-törpearaszoló
Eupithecia indigataerdeifenyő-törpearaszoló
Eusomus ovulumközönséges cickafarkormányos
Euthystira brachypterasmaragdzöld sáska
Fagotia daudebartiifolyamcsiga
Fagus sylvaticabükk
Falcaria vulgarisközönséges sarlófű
Fallopia dumetorumsövénykeserűfű
Fallopia japonicajapán keserűfű
Fallopia sp.japánkeserűfű faj
Favonius quercustölgyfalepke
Festuca altissimaerdei csenkesz
Festuca amethystinalila csenkesz
Festuca arundinaceanádképű csenkesz
Festuca drymejahegyi csenkesz
Festuca elatiorréti csenkesz
Festuca elatior ssp. arundinaceanádképű csenkesz
Festuca giganteaóriás csenkesz
Festuca heterophyllafelemáslevelű csenkesz
Festuca montanahegyi csenkesz
Festuca ovinajuhcsenkesz
Festuca pallensderes csenkesz
Festuca pratensisréti csenkesz
Festuca pseudodalmaticasziklai csenkesz
Festuca pseudovaginatatecei csenkesz
Festuca pseudovinasovány csenkesz
Festuca rubraveres csenkesz
Festuca rupicolapusztai csenkesz
Festuca sp.csenkesz-faj
Festuca sulcatapusztai csenkesz
Festuca sylvaticaerdei csenkesz
Festuca vaginatamagyar csenkesz
Festuca valesiacavékony csenkesz
Festuca wagnerirákosi csenkesz
Ficaria vernasalátaboglárka
Filipendula ulmariaréti legyezőfű
Filipendula vulgariskoloncos legyezőfű
Formica cunicularia
Formica pratensisréti vöröshangya
Formica rufaerdei vöröshangya
Fragaria vescaerdei szamóca
Fragaria viridiscsattogó szamóca
Frangula alnusközönséges kutyabenge
Fraxinus angustifolia ssp. danubialismagyar kőris
Fraxinus angustifolia ssp. pannonicamagyar kőris
Fraxinus excelsiormagas kőris
Fraxinus pennsylvanicaamerikai kőris
Fritillaria meleagrismocsári kockásliliom
Fumaria officinalisorvosi füstike
Gagea pratensismezei tyúktaréj
Gagea villosavetési tyúktaréj
Galanthus nivaliskikeleti hóvirág
Galega officinalisorvosi kecskeruta
Galeobdolon luteumerdei sárgaárvacsalán
Galeobdolon montanumhegyi sárgaárvacsalán
Galeopsis pubescenspelyhes kenderkefű
Galeopsis sp.kenderkefű
Galinsoga parviflorakicsiny gombvirág
Galium album
Galium aparineragadós galaj
Galium borealeészaki galaj
Galium elongatummegnyúlt galaj
Galium mollugoközönséges galaj
Galium odoratumszagos müge
Galium palustremocsári galaj
Galium rivalekapaszkodó galaj
Galium sylvaticumerdei galaj
Galium verumtejoltó galaj
Gallinula chloropusvízityúk
Gammarus fossarum
Gammarus roeselitüskés bolharák
Gasterosteus aculeatustüskés pikó
Genista pilosaselymes rekettye
Genista tinctoriafestő rekettye
Gentiana pneumonanthekornistárnics
Geotrupes puncticollisközönséges ganéjtúró
Geranium palustremocsári gólyaorr
Geranium robertianumnehézszagú gólyaorr
Geum urbanumerdei gyömbérgyökér
Glaucopsyche alexisnagyszemes boglárka
Glechoma hederaceakerek repkény
Globularia punctatamagas gubóvirág
Glyceria fluitansréti harmatkása
Glyceria maximavízi harmatkása
Glyptobothrus sp.tarlósáska
Gnaphalium sylvaticumerdei gyopár
Gnaphosidae sp.kövipók
Gobio albipinnatushalványfoltú küllő
Gobio gobiofenékjáró küllő
Gomphus flavipessárgalábú folyami-szitakötő
Gomphus sp.
Gomphus vulgatissimusfeketelábú folyami-szitakötő
Gonepteryx rhamnicitromlepke
Gonocephalum granulatum pusillumkis sároshátúbogár
Gratiola officinalisorvosi csikorgófű
Grus grusközönséges daru
Gymnocarpium robertianummirigyes tölgyespáfrány
Gypsophila arenariahomoki fátyolvilág
Gypsophila muralismezei fátyolvirág
Gypsophila paniculatabuglyos fátyolvirág
Hahnia nava
Hahnia sp.
Haliaeetus albicillarétisas
Haliplus flavicollis
Haliplus fluviatiliskecses víztaposó
Halticus apterusrövidszárnyú ugrópoloska
Hamearis lucinakockáslepke
Haplodrassus minor
Haplodrassus signiferpatkós kövipók
Haplodrassus silvestris
Haplodrassus sp.
Harpalus servushomoki lomhafutó
Harpalus subcylindricuskarcsú lomhafutó
Hedera helixközönséges borostyán
Helianthemum ovatumközönséges napvirág
Helictotrichon pubescenspelyhes zabfű
Heracleum sphondyliumközönséges medvetalp
Hesperia commavesszős busalepke
Hesperis matronalishölgyestike
Heteropterus morpheustükrös busalepke
Hieracium bifidumvillás hölgymál
Hieracium lachenaliiközönséges hölgymál
Hieracium maculatumfoltos hölgymál
Hieracium murorumerdei hölgymál
Hieracium pilosellaezüstös hölgymál
Hieracium sabaudumolasz hölgymál
Hieracium sp.hölgymál
Hieracium umbellatumernyős hölgymál
Hipparchia fagiszürkeöves szemeslepke
Hipparchia semelebarna szemeslepke
Hipparchia statilinushomoki szemeslepke
Hippuris vulgarisközönséges vízilófark
Hister sp.sutabogár
Holcus lanatuspelyhes selyemperje
Holosteum umbellatumolocsán
Homalothecium sericeum
Hottonia palustrismocsári békaliliom
Humulus lupuluskomló
Hyla arborealevelibéka
Hylaea fasciariafenyő-sávosaraszoló
Hylotelephium telephium ssp. maximumnagy varjúbab
Hypericum dubiumkétes orbáncfű
Hypericum eleganskarcsú orbáncfű
Hypericum hirsutumborzas orbáncfű
Hypericum humifusumheverő orbáncfű
Hypericum maculatumpettyes orbáncfű
Hypericum montanumhegyi orbáncfű
Hypericum perforatumközönséges orbáncfű
Hypericum tetrapterummocsári orbáncfű
Hyponephele lupinahomoki ökörszemlepke
Hyponephele lycaonerdei ökörszemlepke
Hypophthalmichthys nobilispettyes busa
Hypsugo saviialpesi denevér
Hypsugo savii/Pipistrellus nathusii
Ilyocoris cimicoidescsíkpoloska
Impatiens glanduliferabíbor nebáncsvirág
Impatiens noli-tangereerdei nebáncsvirág
Impatiens parviflorakisvirágú nebáncsvirág
Inula britannicaréti peremizs
Inula conyzaerdei peremizs
Inula germanicahengeresfészkű peremizs
Iphiclides podaliriuskardoslepke
Iris arenariahomoki nőszirom
Iris gramineapázsitos nőszirom
Iris pseudacorussárga nőszirom
Iris pumilaapró nőszirom
Iris sibiricaszibériai nőszirom
Iris spnőszirom faj
Iris spuriafátyolos nőszirom
Iris variegatatarka nőszirom
Isatis tinctoriafestő csülleng
Ischnura eleganskéköves légivadász
Ischnura elegans ponticakéköves légivadász
Ischnura pumilioapró légivadász
Issoria lathoniaközönséges gyöngyházlepke
Ixobrychus minutustörpegém
Jolana iolasmagyar boglárka
Juglans nigrafekete dió
Juglans regiaközönséges dió
Juncus compressusréti szittyó
Juncus effususbékaszittyó
Juniperus communisközönséges boróka
Jurinea glycacanthanagyfészkű hangyabogáncs
Jurinea molliskisfészkű hangyabogáncs
Jurinea sp.hangyabogáncs-faj
Knautia arvensismezei varfű
Knautia arvensis ssp. kitaibeliiKitaibel-varfű
Knautia dipsacifoliaerdei varfű
Knautia drymeiamagyar varfű
Knautia maximaerdei varfű
közönséges fabagoly
Lacanobia w-latinumrekettyebagoly
Lacerta agilisfürge gyík
Lacerta muralisfali gyík
Lacerta sp.gyík-faj
Lacerta viridiszöld gyík
Lamium maculatumfoltos árvacsalán
Lamium purpureumpiros árvacsalán
Lanius colluriotövisszúró gébics
Lapsana communisközönséges bojtorjánsaláta
Larix deciduavörösfenyő
Lasiommata maeranagyfoltú szemeslepke
Lasiommata megeravörös szemeslepke
Lasius alienus
Lasius nigerfekete hangya
Lasius paralienus
Lasius psammophilus
Lathyrus hirsutusborzas lednek
Lathyrus lacteuskoloncos lednek
Lathyrus lacteuskoloncos lednek
Lathyrus nigerfekete lednek
Lathyrus nissoliakacstalan lednek
Lathyrus pannonicusmagyar lednek
Lathyrus pratensisréti lednek
Lathyrus sp.lednek
Lathyrus sphaericustéglaszínű lednek
Lathyrus tuberosusmogyorós lednek
Lathyrus vernustavaszi lednek
Lemna minorapró békalencse
Lemna minutaszemcsés békalencse
Leontodon hispidusközönséges oroszlánfog
Lepidium campestremezei zsázsa
Lepomis gibbosusnaphal
Leptidea morsei majorkeleti mustárlepke
Leptidea sinapismustárlepke
Lepus europaeusmezei nyúl
Lepyrus palustriskétpettyes fűzormányos
Lestes barbarusfoltosszárnyjegyű rablószitakötő
Lestes dryasréti rablószitakötő
Lestes macrostigmanagyfoltos rablószitakötő
Lestes sponsalomha rablószitakötő
Lestes virens vestaliskis rablószitakötő
Lestica clypeataközönséges szitásdarázs
Leucanthemum vulgareréti margitvirág
Leuciscus aspiusbalin
Leuciscus cephalusfejes domolykó
Leuciscus idusjászkeszeg
Leuciscus leuciscusnyúldomolykó
Leuciscus rutilusvörösszárnyú koncér
Leucojum aestivumnyári tőzike
Leucoma salicisfűzfa-szövő
Leucorrhinia caudalistavi álarcos-szitakötő
Leucorrhinia pectoralislápi álarcos-szitakötő
Libellula depressaszéles laposacsa
Libellula quadrimaculatanégyfoltos laposacsa
Libythea celtiscsőröslepke
Ligustrum vulgarevesszős fagyal
Lilium martagonturbánliliom
Limenitis camillakis lonclepke
Limenitis populinagy nyárfalepke
Limnephilidae sp.mocsári tegzes
Limnomysis benedenipontusi tanúrák
Linaria vulgarisközönséges gyújtoványfű
Linum hirsutumborzas len
Linum montanum
Linum sp.len
Linum tenuifoliumárlevelű len
Linyphiidae sp.
Liparis loeseliihagymaburok (lápi hagymaburok)
Lissotriton vulgarispettyes gőte
Lithophane ornitopusKözönséges fabagoly
Lithospermum purpureo-coeruleumerdei gyöngyköles
Lithostege griseataszürke araszoló
Lolium perenneangolperje
Lopinga achinesápadt szemeslepke
Loranthus europaeuseurópai sárgafagyöngy
Lotus corniculatusszarvas kerep
Lotus tenuissziki kerep
Lucanus cervusszarvasbogár
Lullula arboreaerdei pacsirta
Luzula campestrismezei perjeszittyó
Luzula luzuloidesfehér perjeszittyó
Lycaena alciphronibolyás tűzlepke
Lycaena dispar rutilusnagy tűzlepke
Lycaena hellelápi tűzlepke
Lycaena phlaeasközönséges tűzlepke
Lycaena thersamonkis tűzlepke
Lycaena tityrusbarna tűzlepke
Lycaena virgaureaearanyos tűzlepke
Lychnis coronariabársonyos kakukkszegfű
Lychnis flos-cuculiréti kakukszegfű
Lychnis viscariaenyves szurokszegfű
Lycopus europaeusvízi peszérce
Lycosidaefarkaspókok
Lygus pratensisváltozó mezeipoloska
Lysimachia nummulariapénzlevelű lizinka
Lysimachia nummulariaLysimachia nummularia
Lysimachia punctatapettyegetett lizinka
Lysimachia vulgarisközönséges lizinka
Lythrum salicariaréti füzény
Lythrum virgatumvesszős füzény
Macropsis graminea
Maculinea alconszürkés hangyaboglárka
Maculinea alcon xerophilasztyepvidéki hangyaboglárka
Maculinea arionnagyfoltú hangyaboglárka
Maculinea arion ligurica
Maculinea nausithoussötét hangyaboglárka
Maculinea teleiusvérfű-hangyaboglárka
Mahonia aquifoliumközönséges mahónia
Maianthemum bifoliumkétlevelű árnyékvirág
Malus domesticanemes alma
Malus sylvestrisközönséges vadalma
Malva sylvestriserdei mályva
Maniola jurtinanagy ökörszemlepke
Marrubium vulgareorvosi pemetefű
Marsilea quadrifolianégylevelű mételyfű
Mecinus pyrasterszélesnyakú útifűormányos
Medicago falcatasárkereplucerna
Melampyrum arvensemezei csormolya
Melampyrum pratenseréti csormolya
Melanargia galatheasakktáblalepke
Melandrium albumfehér mécsvirág
Melica nutansbókoló gyöngyperje
Melica transsilvaniacaerdélyi gyöngyperje
Melica unifloraegyvirágú gyöngyperje
Melissa officinaliscitromfű
Melitaea athaliaközönséges tarkalepke
Melitaea athalia-britomartis agg.közönséges tarkalepke
Melitaea aureliarecés tarkalepke
Melitaea britomartisbarnás tarkalepke
Melitaea cinxiaréti tarkalepke
Melitaea diaminakockás tarkalepke
Melitaea didymatüzes tarkalepke
Melitaea ornatamagyar tarkalepke
Melitaea phoebenagy tarkalepke
Melitaea triviakis tarkalepke
Melithea athaliaközönséges tarkalepke
Melittis melissophyllumnagyvirágú méhfű
Melittis melissophyllum ssp. carpaticanagyvirágú méhfű
Mentha aquaticavízi menta
Mentha longifolialómenta
Mercurialis annuaegynyári szélfű
Mercurialis longistipeshosszúlevelű szélfű
Mercurialis perenniserdei szélfű
Mercurialis sp.szélfű
Merops apiastergyurgyalag 
Metrioptera brachypterasötétzöld rétiszöcske
Microlestes minutulusközönséges parányfutó
Micromys minutustörpeegér
Microtus arvalismezei pocok
Microtus oeconomusészaki pocok
Milium effusumköles
Minois dryasfekete szemeslepke
Misgurnus fossilisréti csík
Moenchia manticasudár rigószegfű
Molinia arundinaceanádképű kékperje
Molinia caeruleaközönséges kékperje
Molinia sp.
Morus albafehér eperfa
Muschampia cribrellumpusztai busalepke
Mus spicilegusgüzüegér
Mustela putoriusközönséges görény
Mycelis muraliskakicsvirág
Myosotis palustrismocsari nefelejcs
Myosoton aquaticumközönséges vízicsillaghúr
Myotis brandtiiBrandt-denevér
Myotis daubentoniivízi denevér
Myotis myotisközönséges denevér
Myotis sp.
Natrix natrixvízisikló
Natrix sp.sikló faj
Naucoris cimicoides
Neatus picipesfűz-gyászbogár
Nemotelus pantherinus
Neogobius melanostomusfeketeszájú géb
Neomys fodiensközönséges vízicickány
Neotinea tridentatatarka kosbor (tarka pettyeskosbor)
Neotinea ustulatasömörös kosbor (sömörös pettyeskosbor)
Neottia nidus-avisközönséges madárfészek
Nepa cinereaközönséges víziskorpió
Neptis rivularisnagy fehérsávoslepke
Neptis sapphokis fehérsávoslepke
Nuphar luteasárga vízitök
Nyctalus leisleriszőröskarú koraidenevér
Nyctalus noctularőt koraidenevér
Nyctalus sp.korai denevér faj
Nymphaea albafehér tündérrózsa
Nymphaea marliacea
Nymphalis antiopagyászlepke
Nymphalis c-albumc-betűs lepke
Nymphalis ionappali pávaszem
Nymphalis polychlorosnagy rókalepke
Nymphalis urticaekis rókalepke
Nymphalis xanthomelasvörös rókalepke
Nymphoides peltatavízi tündérfátyol
Oberea pedemontanavarjútöviscincér
Ochlodes sylvanuserdei busalepke
Odontites luteasárga fogfű
Odontites vernus ssp. serotinusvörös fogfű
Odontites vernus ssp. vernuskorai fogfű
Omocestus rufipesvöröshasú tarlósáska
Omphalodes scorpioideserdei békaszem
Oncorhynchus mykissszivárványos pisztráng
Onobrychis arenariahomoki baltacím
Ononis spinosatövises iglice
Onosma arenariahomoki vértő
Opatrum sabulosumsároshátú gyászbogár
Ophiogomphus ceciliazöld folyami-szitakötő
Ophrys apiferaméhbangó
Ophrys insectiferalégybangó
Ophrys sphegodespókbangó
Opilo mollisközönséges szúfarkas
Orchis coriophorapoloskaszagú kosbor
Orchis militarisvitézkosbor
Orchis morioagárkosbor
Orchis purpureabíboros kosbor
Origanum vulgareközönséges szurokfű
Orius nigerközönséges virágpoloska
Ornithogalum boucheanumkónya sárma
Ornithogalum brevistylumnyúlánk sárma
Ornithogalum kochiipusztai sárma
Ornithogalum pannonicumüstökös sárma
Ornithogalum pyramidaleDegen-sárma
Ornithogalum refractumcsilláros sárma
Ornithogalum sp.sárma
Ornithogalum umbellatumernyős sárma
Ornithogalum x degenianumDegen-sárma
Orobanche luteasárga vajvirág
Orthetrum albistylumfehérfarkú pásztorszitakötő
Orthetrum brunneumpataki pásztorszitakötő
Orthetrum cancellatumfeketefarkú pásztorszitakötő
Orthetrum coerulescenskarcsú pásztorszitakötő
Orthilia secundabókoló gyöngyvirágoskörtike
Orthotaelia sparganellabékabuzogánymoly
Oxalis acetosellaerdei madársóska
Oxalis corniculataszürke madársóska
Oxalis dilleniiDillenius-madársóska
Oxalis sp.
Oxalis strictafelálló madársóska
Oxystoma craccaekaszanyügbükköny-cickányormányos
Oxytropis pilosaborzas csajkavirág
Pachygnatha clercki 
Pachygnatha degeeri
Pachygnatha sp.
Padus aviumzselnicemeggy
Paeonia officinalis ssp. banaticabánsági bazsarózsa
Papilio machaonfecskefarkú lepke
Paracaloptenus caloptenoidesál-olaszsáska
Pararge aegeriaerdei szemeslepke
Pararge aegeria tirciserdei szemeslepke
Paratachys bistriatusközönséges martfutó
Pardosa agrestispusztai farkaspók
Pardosa alacrissárgafoltos gyászfarkaspókPardosa alacris
Pardosa lugubris
Pardosa sp.
Parietaria officinalisközönséges falgyom
Paris quadrifolianégylevelű farkasszőlő
Parnassius apollonagy Apolló-lepke
Parnassius mnemosynekis Apolló-lepke
Parus palustrisbarátcinege
Pastinaca sativa
Pelophylax lessonaekis tavibéka
Pelophylax ridibundusnagy tavibéka
Pelophylax sp.tavi béka
Perca fluviatilissügér
Peribatodes umbrariafagyal-faaraszoló
Persicaria amphibiakétéltű keserűfű
Persicaria bistortakígyógyökerű keserűfű
Persicaria dubiaszelíd keserűfű
Persicaria hydropiperborsos keserűfű
Persicaria lapathifolialapulevelű keserűfű
Persicaria maculosabaracklevelű keserűfű
Persicaria minorkeskenylevelű keserűfű
Persicaria sp.
Petasites albusfehér acsalapu
Petasites hybridusvörös acsalapu
Petrorhagia saxifragakőtörő aszúszegfű
Peucedanum alsaticumbuglyos kocsord
Peucedanum arenariumhomoki kocsord
Peucedanum carvifoliaköménylevelű kocsord
Peucedanum cervariaszarvas kocsord
Peucedanum officinalesziki kocsord
Peucedanum oreoselinumcitromkocsord
Phacelia tanacetifoliaközönséges mézontófű
Phalaris arundinaceanádképű pántlikafű
Philereme transversatavarjútövis-araszoló
Pholiurus pannonicusmagyar kígyófark
Phragmites australisközönséges nád
Phragmites communisközönséges nád
Phylloscopus collybitacsilpcsalpfüzike
Phylloscopus collybita tristis
Physalis alkekengiközönséges zsidócseresznye
Physella acutatömzsi hólyagcsiga
Phyteuma spicatumerdei varjúköröm
Picea abieslucfenyő
Picris hieracioidesközönséges keserűgyökér
Picus viridiszöld küllő
Pieris brassicaekáposztalepke
Pieris erganesziklai fehérlepke
Pieris napirepcelepke
Pieris rapaerépalepke
Pimpinella majornagy földitömjén
Pimpinella saxifragahasznos földitömjén
Pinguicula vulgarislápi hízóka
Pinus nigrafeketefenyő
Pinus sp.
Pinus strobussimafenyő
Pinus sylvestriserdeifenyő
Pipistrellus kuhliifehérszélű törpedenevér
Pipistrellus nathusii/pipistrellus
Pipistrellus pipistrellusközönséges törpedenevér
Pipistrellus pygmaeusszoprán törpedenevér
Pipistrellus pygmaeus/pipistrellus
Pipistrellus saviialpesi denevér
Piratula hygrophilalápi kalózpók
Piratula latitanskis kalózpók
Piratula sp.kalózpók-faj
Plantago indicahomoki útifű
Plantago lanceolatalándzsás útifű
Plantago majornagy útifű
Plantago maritimasziki útifű
Plantago maximaóriás útifű
Plantago mediaközepes útifű
Platanthera chloranthazöldes sarkvirág
Platycnemis pennipesszéleslábú szitakötő
Plebejus argusezüstös boglárka
Plebejus argyrognomontintakék boglárka
Plebejus idasészaki boglárka
Plebejus sephirusfóti boglárka
Plecotus auritusbarna hosszúfülű-denevér
Plecotus austriacusszürke hosszúfülű-denevér
Plecotus sp.hosszúfülű-denevér faj
Poa angustifoliakeskenylevelű perje
Poa nemoralisligeti perje
Poa palustrismocsári perje
Poa pratensisréti perje
Poa trivialissovány perje
Podarcis muralisfali gyík
Polygala amarakeserű pacsirtafű
Polygala amarellakisvirágú pacsirtafű
Polygala comosaüstökös pacsirtafű
Polygala majornagy pacsirtafű
Polygala sp.pacsirtafű
Polygonatum latifoliumszéleslevelű salamonpecsét
Polygonatum multiflorumfürtös salamonpecsét
Polygonatum odoratumsoktérdű salamonpecsét
Polygonum amphibiumkétéltű keserűfű
Polygonum arenariumhomoki porcsinkeserűfű
Polygonum avicularemadár-porcsinkeserűfű
Polygonum bellardiiBellard-porcsinkeserűfű
Polygonum bistortakígyógyökerű keserűfű
Polygonum graminifoliumpázsitlevelű porcsinkeserűfű
Polygonum hydropiperborsos keserűfű
Polygonum lapathifoliumlapulevelű keserűfű
Polygonum minuskeskenylevelű keserűfű
Polygonum miteszelíd keserűfű
Polygonum patulumBellard-porcsinkeserűfű
Polygonum persicariabaracklevelű keserűfű
Polygonum sp.
Polyommatus amanduscsillogó boglárkalepke
Polyommatus bellarguségszínkék boglárka
Polyommatus coridonezüstkék boglárka
Polyommatus damoncsíkos boglárka
Polyommatus daphniscsipkés boglárka
Polyommatus dorylasmezei boglárka
Polyommatus icarusközönséges boglárka
Polyommatus thersitesibolyaszín boglárka
Polypodium vulgareközönséges édesgyökerű páfrány
Pontia daplidice edusarezedalepke
Populicerus populikétfoltos kabóca
Populicerus sp.
Populus albafehér nyár
Populus × canadensiskanadai nyár
Populus ×canescensszürke nyár
Populus ×euramericananemes nyár
Populus nigrafekete nyár
Populus sp.
Populus tremularezgő nyár
Populus x canescensszürke nyár
Porthmidius austriacusfakó pattanó
Potamogeton coloratusszínes békaszőlő
Potamogeton crispusbodros békaszőlő
Potamogeton lucensüveglevelű békaszőlő
Potamogeton natansúszó békaszőlő
Potamogeton nodosusimbolygó békaszőlő
Potamogeton pectinatusfésűs békaszőlő
Potamogeton perfoliatushínáros békaszőlő
Potamogeton pusillusapró békaszőlő
Potamogeton sp.békaszőlő
Potamophylax sp.
Potamopyrgus antipodarum
Potentilla albafehér pimpó
Potentilla anserinaliba pimpó
Potentilla arenariahomoki pimpó
Potentilla argenteaezüst pimpó
Potentilla erectavérontófű pimpó
Potentilla inclinataszürke pimpó
Potentilla indicadíszeper
Potentilla pusillamirigyes pimpó
Potentilla rectaegyenes pimpó
Potentilla reptansindás pimpó
Potentilla supinahenye pimpó
Prenanthes purpureapiros nyúlsaláta
Primula vulgarisszártalan kankalin
Proterorhinus marmoratustarka géb
Prunella vulgarisközönséges gyíkfű
Prunus spinosakökény
Psallidium maxillosumfekete barkó
Pseudanodonta complanatalapos tavikagyló
Pseudochorthippus parallelusközönséges rétisáska
Pseudoclerops mutillariusfeketenyakú szúfarkas
Pseudolysimachion longifoliumhosszúlevelű fürtösveronika
Pseudolysimachion orchideumkosborképű fürtösveronika
Pseudolysimachion sp.fürtösveronika-faj
Pseudolysimachion spicatummacskafarkú fürtösveronika
Pseudolysimachion spuriumbugás fürtösveronika
Pseudophilotes vicrama schiffermuellerikisszemes boglárka
Pseudopodisma nagyinagy-hegyisáska
Pseudorasbora parvarazbóra
Pseudotsuga menziesiiközönséges duglászfenyő
Pulicaria dysentericaréti bolhafű
Pulmonaria angustifoliakeskenylevelű tüdőfű
Pulmonaria mollisbársonyos tüdőfű
Pulmonaria officinalisorvosi tüdőfű
Pulsatilla grandisleánykökörcsin
Pulsatilla nigricansfekete kökörcsin
Pulsatilla pratensis ssp. nigricansfekete kökörcsin
Pyrgus alveushegyi busalepke
Pyrgus armoricanusfeles busalepke
Pyrgus carthaminagy busalepke
Pyrgus malvaekis busalepke
Pyrgus serratulaehomályos busalepke
Pyrrhosoma nymphula interpositavörös légivadász
Pyrus magyaricamagyar vadkörte
Pyrus pyrastervadkörte
Quercus cerriscsertölgy
Quercus petraea agg.kocsánytalan tölgyek
Quercus pubescensmolyhos tölgy
Quercus rubravörös tölgy
Quercus sp.
Quercus virgilianaolasz tölgy
Rana arvalismocsári béka
Rana arvalis wolterstorffi
Rana dalmatinaerdei béka
Rana esculentakecskebéka
Rana temporariagyepi béka
Ranunculus acrisréti boglárka
Ranunculus auricomusváltozó boglárka
Ranunculus bulbosushagymás boglárka
Ranunculus ficariasalátaboglárka
Ranunculus illyricusselymes boglárka
Ranunculus lanuginosus
Ranunculus lateriflorussziki boglárka
Ranunculus linguanádi boglárka
Ranunculus nemorosusberki boglárka
Ranunculus pedatusvillás boglárka
Ranunculus repenskúszó boglárka
Ranunculus sardousbuborcsboglárka
Reseda luteavad rezeda
Reseda luteolasárgálló rezeda
Rhamnus catharticusvarjútövis-benge
Rhamnus saxatilissziklai benge
Rhinanthus minorcsörgő kakascímer
Rhodeus sericeus amarusszivárványos ökle
Rissa tridactylacsüllő
Robinia pseudoacaciafehér akác
Rorippa amphibiavízi kányazsázsa
Rorippa sylvestriserdei kányafű
Rosa caninagyepűrózsa
Rosa gallicaparlagi rózsa
Rosa sp.rózsa faj
Rosa tomentosamolyhos rózsa
Rubus caesiushamvas szeder
Rubus fruticosus agg.földi szeder
Rumex acetosamezei sóska
Rumex acetosellajuhsóska
Rumex crispusfodros lórom
Rumex hydrolapathumtavi lórom
Rumex obtusifoliusréti lórom
Rumex sanguineuserdei lórom
Rutilus rutilusbodorka
Rutilus virgoleánykoncér
Sabanejewia auratatörpecsík
Sabanejewia sp.
Sacodes flavicollissárganyakú rétbogár
Salamandra salamandrafoltos szalamandra
Salix albafehér fűz
Salix capreakecskefűz
Salix cinerearekettyefűz
Salix elaeagnosparti fűz
Salix fragilistörékeny fűz
Salix pentandrababérfűz
Salix purpurea
Salix sp.fűz
Salix triandramandulafűz
Salvia glutinosaenyves zsálya
Salvia officinalisorvosi zsálya
Salvia pratensismezei zsálya
Salvinia molestaátellenes rucaöröm
Salvinia natansvízi rucaöröm
Sambucus ebulusföldi bodza
Sambucus nigrafekete bodza
Samolus valerandisziki árokvirág
Sander luciopercasüllő
Sanguisorba officinalisőszi vérfű
Sanicula europaeaeurópai gombernyő
Saponaria officinalisorvosi szappanfű
Satyrium acaciaeakác-csücsköslepke
Satyrium ilicistölgyfa-csücsköslepke
Satyrium pruniszilvafa-csücsköslepke
Satyrium spinikökény-csücsköslepke
Satyrium w-albumszilfa-csücsköslepke
Scabiosa ochroleucavajszínű ördögszem
Scardinius erythrophthalmusvörösszárnyú keszeg
Schoenoplectus lacustristavi káka
Schoenoplectus litoralistengermelléki káka
Schoenus nigricanskormos csáté
Scilla vindobonensisdunavölgyi csillagvirág
Scirpus sylvaticusközönséges erdeikáka
Sciurus vulgarisközönséges mókus
Scolitantides orionszemes boglárka
Scolopax rusticolaerdei szalonka
Scrophularia nodosagöcsös görvélyfû
Scrophularia umbrosaszárnyas görvélyfű
Scrophularia vernalistavaszi görvélyfű
Scutellaria columnaebozontos csukóka
Securigera variaközönséges tarkakoronafürt
Selinum carvifoliaközönséges nyúlkömény
Senecio aquaticusvízi aggófű
Senecio erraticusréti aggófű
Senecio erucifoliuskeskenylevelű aggófű
Senecio integrifoliusmezei aggófű
Senecio sylvaticuserdei aggófű
Senecio vulgarisközönséges aggófű
Serratula lycopifoliafénylő zsoltina
Serratula tinctoriafestő zsoltina
Seseli annuumhomoki gurgolya
Sesleria sadlerianabudai nyúlfarkfű
Sesleria sp.nyúlfarkfű-faj
Sesleria uliginosalápi nyúlfarkfű
Setaria pumilafakó muhar
Setaria viridiszöld muhar
Sideridis reticulatafehéreres kertibagoly
Silaum silaussárga kígyókapor
Silene armeriakerti habszegfű
Silene borysthenicakisvirágú habszegfű
Silene nutanskónya habszegfű
Silene vulgarishólyagos habszegfű
Silurus glanisharcsa
Sitta europaeacsuszka
Sium erectumkeskenylevelű békapohár
Sium latifoliumszéleslevelű békakorsó
Smpetrum striolatumharántsávos katona-szitakötő
Solanum dulcamaraebszőlő csucsor
Solanum tuberosumburgonya
Solidago canadensiskanadai aranyvessző
Solidago sp.aranyvessző
Solidago virgaureaközönséges aranyvessző
Somatochlora flavomaculatasárgafoltos smaragdszitakötő
Somatochlora meridionalisdéli smaragdszitakötő
Sonchus arvensismezei csorbóka
Sonchus asperszúros csorbóka
Sonchus palustrismocsári csorbóka
Sorbus barthaeBartha-berkenye
Sorbus danubialisdunai berkenye
Sorbus domesticaházi berkenye
Sorbus eugenii-kelleriKeller-berkenye
Sorbus graecadéli berkenye
Sorbus pseudolatifoliaszéleslevelű berkenye
Sorbus pseudosemiincisakevéserű berkenye
Sorbus semiincisabudai berkenye
Sorbus sp.berkenye
Sorbus torminalisbarkócaberkenye
Sorex araneuserdei cickány
Sorex minutustörpecickány
Sparganium erectumágas békabuzogány
Spergularia maritimaszárnyasmagvú budavirág
Spermophilus citellusürge
Sphagnum angustifolium
Spialia orbiferkerekfoltú törpebusalepke
Spialia sertoriusnyugati törpebusalepke
Squalius cephalusfejes domolykó
Stachys palustrismocsárt tisztesfű
Stachys rectahasznos tisztesfű
Stachys sylvaticaerdei tisztesfű
Stagnicola palustrisgyakori mocsárcsiga
Staphylea pinnatamogyorós hólyagfa
Stellaria alsineposvány csillaghúr
Stellaria holosteaolocsán csillaghúr
Stellaria mediaközönséges tyúkhúr
Stellaria palustrismocsári csillaghúr
Stenactis annuaegynyári seprence
Stenobothrus crassipesrövidszárnyú sztyepprétisáska
Stenobothrus eurasiuseurázsiai rétisáska
Stenobothrus lineatusjajgató rétisáska
Stenobothrus nigromaculatussztyeppréti sáska
Stenobothrus sp.rétisáska faj
Stenobothrus stigmaticuskis rétisáska
Stereum hirsutumborostás réteggomba
Stipa borysthenicahomoki árvalányhaj
Stipa capillatakunkorgó árvalányhaj
Stipa eriocaulisdélvidéki árvalányhaj
Stipa joannishegyi árvalányhaj
Stipa pennatapusztai árvalányhaj
Stipa sp.árvalányhaj-faj
Stizostedion luciopercafogassüllő
Sturnus vulgarisseregély
Succisa pratensisréti ördögharaptafű
Sylvia communismezei poszáta
Sympecma fuscatéli rablószitakötő
Sympetrum danaefekete katona-szitakötő
Sympetrum depressiusculumékfoltos katona-szitakötő
Sympetrum flaveolumsárgafoltos katona-szitakötő
Sympetrum fonscolombiivándor katona-szitakötő
Sympetrum meridionalefakó katona-szitakötő
Sympetrum sanguineumvörös katona-szitakötő
Sympetrum vulgatumbarkós katona-szitakötő
Symphytum officinalefekete nadálytő
Symphytum tuberosumgumós nadálytő
Syringa vulgarisközönséges orgona
szibériai csilpcsalpfüzike
Tachys bistriatusközönséges martfutó
Tanacetum corymbosumsátoros margitvirág
Tanacetum vulgaregilisztaűző varádics
Tapinoma madeirense
Taraxacum officinalepongyola pitypang
Tatianaerhynchites aequatuspiros kökényeszelény
Tetragonolobus maritimus ssp. siliquosusbársonykerep
Tetrix subulataközönséges tövishátúsáska
Teucrium botrysfürtös gamandor
Teucrium chamaedryssarlós gamandor
Thalictrum flavumsárga borkóró
Thalictrum foetidumsziklai borkóró
Thalictrum lucidumfényes borkóró
Thalictrum pseudominuskékes borkóró
Thalictrum sp.
Thecla betulaenyírfaboglárka
Thelypteris palustrismocsári tőzegpáfrány
Theodoxus danubialisrajzos csiga
Theodoxus fluviatilisfolyami bödöncsiga
Thesium arvensehomoki zsellérke
Thymelicus acteoncsíkos busalepke
Thymelicus lineolavonalas busalepke
Thymelicus sylvestrisbarna busalepke
Thymus pannonicusmagyar kakukkfű
Tilia cordatakislevelű hárs
Tilia platyphyllosnagylevelű hárs
Tinca tincacompó
Torilis arvensisvetési tüskemag
Torilis japonicabojtorjános tüskemag
Trapa natanssulyom (csemegesulyom)
Trifolium alpestrebérci here
Trifolium arvensetarlóhere
Trifolium campestremezei here
Trifolium montanumhegyi here
Trifolium pratenseréti here
Trifolium repensfehér here
Trifolium rubenspirosló here
Trifolium sp.here
Trinia glaucaszürke nyúlkapor
Trisetum flavescenssárgás aranyzab
Triturus alpestrisalpesi gőte
Triturus cristatusközönséges tarajosgőte
Triturus dobrogicusdunai tarajosgőte
Triturus vulgarispettyes gőte
Trochosa ruricola
Troglodytes troglodytesökörszem
Tychius squamulatusszarvaskerep-tímárormányos
Typha angustifoliakeskenylevelű gyékény
Typha latifoliaszéleslevelű gyékény
Ulmus glabrahegyi szil
Ulmus laevisvénic szil
Ulmus minormezei szil
Ulmus sp.szil
Unio crassustompa folyamkagyló
Upupa epopsbúbosbanka
Urtica dioicanagy csalán
Utricularia vulgarisközönséges rence
Vaccinium myrtillusfekete áfonya
Valeriana officinalisorvosi macskagyörkér
Valvata cristatalapos kerekszájúcsiga
Valvata piscinalisváltozékony kerekszájúcsiga
Vanessa atalantaatalantalepke
Vanessa carduibogáncslepke
Veratrumzászpa-faj
Veratrum albumfehér zászpa
Veratrum nigrumfekete zászpa
Verbena officinalisközönséges vasfű
Veronica agrestis
Veronica anagallis-aquaticapóléveronika
Veronica anagalloidesiszaplakó veronika
Veronica aquaticaüstökös veronika
Veronica arvensismezei veronica
Veronica austriacafogaslevelű veronika
Veronica austriaca ssp. teucriumgamador veronika
Veronica beccabungaderéce veronika
Veronica catenataüstökös veronika
Veronica chamaedrysösztörűs veronika
Veronica dilleniisovány veronika
Veronica filiformis
Veronica hederifoliaborostyánlevelű veronika
Veronica jacquiniijacquin-veronika
Veronica longifoliahosszúlevelű fürtösveronika
Veronica montanahegyi veronika
Veronica officinalisorvosi veronika
Veronica orchidea
Veronica paniculatabugás fürtösveronika
Veronica peregrinavándor veronika
Veronica persicaperzsa veronika
Veronica politafényes veronika
Veronica praecoxkorai veronika
Veronica prostratalecsepült veronika
Veronica scutellatapajzsos veronika
Veronica serpyllifoliakakukk veronika
Veronica sp.veronika-faj
Veronica spicatamacskafarkú fürtösveronika
Veronica spicata ssp.orchidea
Veronica spuriabugás fürtösveronika
Veronica sublobatasövény-veronika
Veronica teucriumgamador veronika
Veronica triphyllosujjaslevelű veronika
Veronica vernatavaszi veronika
Veronica vindobonensisbécsi veronika
Viburnum lantanaostorménbangita
Viburnum opuluskányabangita
Vicia angustifoliavetési bükköny
Vicia cassubicavitéz bükköny
Vicia craccakaszanyűg bükköny
Vicia tenuifoliakeskenylevelű bükköny
Vincetoxicum hirundinariaközönséges méreggyilok
Vincetoxicum officinaleközönséges méreggyilok
Viola ambiguacsuklyás ibolya
Viola hirtaborzas ibolya
Viola mirabiliscsodás ibolya
Viola odorataillatos ibolya
Viola reichenbachianaerdei ibolya
Viola reichenbachianaerdei ibolya
Viola rupestrishomoki ibolya
Viscum albumfehér fagyöngy
Vitis ripariaparti szőlő
Vitis sylvestrisligeti szőlő
Vitis vulpinaparti szőlő
Vulpes vulpesvörös róka
Xanthorhoe fluctuataközönséges tarkaaraszoló
Xya variegatatarka ásósáska
Xysticus kochiközönséges karolópók
Xysticus sp.
Xysticus ulmicserje-karolópók
Zamenis longissimuserdei sikló
Zea maystengeri kukorica
Zelotes electus
Zerynthia polyxenafarkaslamalepke
Zodarion rubidum
Zodarion sp.
Zootoca viviparaelevenszülő gyík
Zora nemoralisligeti párducpók

Hiba bejelentés